Completing Penny - Its Happening To You

Hickande

Att råka ut hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall vilket med andra ord betyder att få hicka om jag nu är rätt underrättad och korrekt upplyst och riktigt instruerad i det svenska språket som jag faktiskt tycker att jag behärskar ganska bra vid det här laget, ja det är inte enkelt alltid! Termen hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall kanske dessutom låter komplicerad att uttala och det är inte säkert att vem som helst väljer att uttrycka sig så men nu pratar vi alltså om hicka vilket i sig inte är särdeles farligt såvida man inte får en väldigt kraftig och högfrekvent hicka kanske?